มีสวัสดิการอยู่แล้ว ควรทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่
 การเงินน่ารู้  /  มีสวัสดิการอยู่แล้ว ควรทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่

การทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพนั้นเป็นการกระจายความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมเพื่อหลักประกันของชีวิตอย่างหนึ่ง เน้นการคุ้มครองโดยเฉพาะกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการรับค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการรักษาตัว หรือการเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

มีสวัสดิการอยู่แล้ว ควรทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่

มีสวัสดิการอยู่แล้ว ควรทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่
 
การทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพนั้นเป็นการกระจายความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมเพื่อหลักประกันของชีวิตอย่างหนึ่ง เน้นการคุ้มครองโดยเฉพาะกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการรับค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการรักษาตัว หรือการเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 
อย่างไรก็ตาม ฟังถึงตรงนี้หลายๆ คนอาจจะเกิดความสงสัย ว่าสมมติหากคุณมีสวัสดิการอยู่แล้วจากที่ทำงาน (เช่น ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว) ควรจะทำประกันสุขภาพเผื่อเอาไว้หรือไม่ ซึ่งต้องบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วสวัสดิการต่างๆ เหล่านั้น มักจะเป็นสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ก็แนะนำให้ทำประกันสุขภาพเสริมเอาไว้เช่นกัน เพราะจะสามารถคุ้มครองดังนี้
 
– ค่าห้องพักของโรงพยาบาล รวมไปถึงค่าอาหาร ค่าบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล : แน่นอนว่าสวัสดิการของคุณ อาจรวมถึงการรักษาพยาบาลด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆ การทำประกันสุขภาพเสริมไว้ จึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับเพิ่มความสะดวกในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 
– ค่ารักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ : สำหรับการรักษาโรคบางประการนั้น อาจจะจำเป็นต้องรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การมีประกันสุขภาพเสริมเอาไว้ จะเป็นตัวช่วยลดภาระให้กับคุณได้ ในกรณีที่สวัสดิการนั้นไม่ครอบคลุมถึง
 
– ค่าปรึกษาทางการแพทย์ : การรักษาโรคนั้นนอกเหนือจากการปฏิบัติการรักษาโดยตรงแล้ว ยังรวมถึงการรับคำปรึกษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการรักษา ดูแลตนเองก่อนและหลังการรักษา ซึ่งสวัสดิการนั้นจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนนี้โดยตรง
 
– ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ : แน่นอนว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค หรือการบาดเจ็บ จะต้องสิ้นเปลืองอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้ว และอุปกรณ์บางประเภทก็มีราคาแพง ดังนั้นการมีประกันสุขภาพเผื่อเอาไว้ จะช่วยให้คุณเกิดความอุ่นใจ ในยามที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัว และมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงเกินกว่าสวัสดิการจะครอบคลุม
 
– ค่าใช้จ่ายในการรักษาการทำฟัน : แต่เดิมนั้นสวัสดิการต่างๆ มักจะไม่ครอบคลุมเรื่องของการทำฟันด้วย ดังนั้นหากคุณคิดจะทำฟัน อาจจะต้องควักกระเป๋าจ่าเอง ดังนั้นการมีประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมเรื่องของการทำฟันไว้ จะช่วยลดภาระของคุณได้เยอะเลยทีเดียว (แต่ในปัจจุบัน สวัสดิการต่างๆ ก็รวมเรื่องของการทำฟันเอาไว้ด้วยแล้ว แต่ก็เพื่อความอุ่นใจ ควรซื้อประกันสุขภาพไว้ด้วย)
 
– ค่าชดเชยการเสียรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล : แน่นอนว่าสวัสดิการทั่วไป จะไม่ครอบคลุมถึงข้อนี้ ดังนั้นคุณจึงควรทำประกันสุขภาพ เผื่อเอาไว้ เพื่อที่ว่าระหว่างการนอนพักรักษาตัว และไม่สามารถหารายได้ตามปกติ จะยังมีค่าชดเชยให้กับคุณนั่นเอง

  Ads